Logo ontwerp

Dit project in samenwerking met Spotlight webdesign die een hele mooie website heeft gemaakt. Future 2gether games is een toernooi in Den Haag. Zij brengen kinderen, hun ouders en anderen vanuit verschillende wijken en stadsdelen in Den Haag samen om verbinding, verdraagzaamheid en begrip te bevorderen. Vandaar de keuze voor de verbindingen tussen de letters en de afwisseling van het formaat van de letters.